Serveis

Excavacions

Disposem de la maquinària i d’operaris especialitzats per realitzar tota mena de treballs d’excavació: rases per a canalitzacions o fonaments, rebaixos i arranjament de terrenys.

Llegir més

Rocalles

Construïm rocalles amb tot tipus de roques per a jardins o per a l’estabilització de talussos. La rocalla és una bona opció per a la construcció de murs reduint l’impacte visual.

Llegir més

Enderrocs

Portem a terme enderrocs manuals o mecanitzats d’habitatges unifamiliars, edificis, naus industrials, granges, etc.

Llegir més

Arranjament de terrenys

Realitzem tota mena d’arranjaments de terrenys per a l’obertura o manteniment de camins rurals, construcció de paviments o anivellació. Comptem amb l’última tecnologia làser d’anivellament.

Llegir més

Transport de terres

Realitzem treballs de transport de terres, sorra, grava o runes. Comptem amb 4 camions de diferents capacitats i conductors amb experiència.

Llegir més

Ratllat de quadres

Ratllem antics paviments llisos de quadres d’animals per evitar relliscades i contribuir al benestar animal.

Llegir més

Fressat de soques

Rebaixem soques d’arbres fins per sota del nivell de terra per poder reconstruir la vorera sense haver d’aixecar-la per extreure la soca sencera. Aquest servei redueix notablement els costos d’eliminació de les soques.

Llegir més