Transport de terres

Comptem amb una flota de 4 camions de diferents capacitats per al transport de tot tipus de materials: terra, sorra, grava o runes.

Comptem amb conductors amb una dilatada experiència en treballs d’excavacions.

Oferim la possibilitat als nostres clients de deixar la caixa del camió a l’obra per utilitzar-la com a contenidor de runes. Un cop pler, els nostres transportistes poden passar a recollir-lo per transportar les runes a l’abocador autoritzat.