Arranjament de terrenys

Arranjament de terres

Comptem amb la maquinària i personal especialitzat per a la realització d’arranjament de tot tipus de terrenys i per cobrir qualsevol necessitat.

Camins rurals

Realitzem treballs d’obertura de nous camins rurals i de manteniment dels ja existents.

Tant en la construcció com en el manteniment, transportem nou material (graves) a la zona de l’obra, arrangem el camí i realitzem les trenques o canalitzacions per a la circulació de l’aigua.

En aquests treballs, utilitzem maquinària pesant: motoanivelladores i toros.

Construcció de paviments

Fem treballs de pavimentació per cobrir diferents necessitats com la pavimentació de camins rurals o la construcció de paviments per a naus industrials, entrades de cases, patis, granges, etc.

Anivellació per làser

Comptem amb l’última tecnologia làser per a l’anivellament de terrenys de forma precisa. Som l’única empresa de la comarca d’Osona que disposa d’aquesta tecnologia.

Aquest sistema innovador ens permet anivellar terrenys tant amb sorra com amb terra amb una precisió màxima.