Rocalles

Construïm tota mena de murs de rocalla per a jardins o per a l’estabilització de talussos. Treballem amb diferents tipus de roques segons les necessitats o exigències del client, utilitzant la retroexcavadora o la màquina giratòria i el camió grua. Sempre seguint el pla de seguretat de l’obra.

L’avantatge principal d’aquests murs, a diferència dels murs convencionals d’obra, és la reducció de l’impacte visual.